Horari del Museu: Dilluns a Dijous: 16 a 19 h. - Divendres: 10 a 11 h. i 19 a 21 h. - Dissabtes i Diumenges: Tancat

dilluns, 1 de setembre de 2014

Mn.Francesc Nicolau: TAMBÉ LA VIDA MARINA ÉS AFECTADA PER L'ESCALFAMENT GLOBAL

A la revista Nature Climate Change s’ha publicat un article de Carlos Duarte, investigador de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats de Mallorca (Institut que pertany al Consell Superior d’Investigacions Científiques) en què exposa les conclusions que es dedueixen de 1.735 observacions que s’han fet sobre l’impacte del canvi climàtic a la vida dels oceans.

Han estat fetes entre el 1960 i el 2009, cinquanta anys en què s’ha vist també que els canvis van prenent velocitat. La principal conseqüència deduïda d’aquestes observacions és que els vivents marins es desplacen de mitjana uns 72 quilòmetres cap al  nord, o altres tants cap al sud, cada dècada. Que hi havia desplaçaments era ja un fet ben conegut però amb aquest estudi s’ha pogut concretar més.

Carlos Duarte  (www.efimarket.com)

També la vida terrestre es desplaça però no tan ràpidament com la del mar. No cal dir que aquesta mitjana és global i no totes les espècies ho fan igual. Això fa que es vagin creant noves comunitats transitòries (és a dir, nous ecosistemes) perquè arriben espècies a ninstal·lar-se en llocs que mai no havien ocupat bo i trobant-se amb altres comunitats biològiques. S’ha vist, a partir de les observacions dites, que el 24% de les espècies no ha tingut encara cap resposta a l’escalfament global, mentre que moltes del 76% restant ja s’han mogut centenars de quilòmetres, cosa que ha ocasionat un canvi important d’escenaris de la vida.

Extret de www.xtec.cat

També cal dir que els organismes pelàgics (els que viuen a prop de la superfície) es desplacen més de pressa que els bentònics (que viuen al fons marí), però també aquests darrers van desplaçant-se realment. I les àrees marines protegides, per la seva banda, van variant el seu àmbit, cosa que cal tenir en compte, per predir quins han de ser els llocs adequats per als recursos de la pesca.

Quin comentari hi podem fer nosaltres a tot això? Una vegada més: que del canvi climàtic no ens en podem pas riure, i hem d’aconseguir que tothom el tingui present per a fer-hi el que cadescú pugui per frenar-lo o, almenys, desaccelelar-lo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada