Horari del Museu: Dilluns a Dijous: 16 a 19 h. - Divendres: 10 a 11 h. i 19 a 21 h. - Dissabtes i Diumenges: Tancat

dimarts, 15 de juliol de 2014

Mn. Francesc Nicolau: LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A LES GRANS CIUTATS (I)

El 17 d’octubre del 2013 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va comunicar els resultats que s’havien obtingut sobre la contaminació atmosfèrica en el món i la relació que pot tenir respecte de la incidència del càncer en els humans. Aquests resultats van ser obtinguts per un comitè d’experts sobre la dita malaltia convocat per l’ARC (sigles angleses de l’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer). Conclusions? Aquesta agència considera que es pot donar per demostrat que la contaminació de l’atmosfera és causant anualment de 223.000 morts per càncer en el planeta i això equival a dir que el 15% dels que moren de càncer de pulmó havien contret la malaltia a causa dels gasos i partícules contaminants que tenim en suspensió aèria en les nostres ciutats. 

(foto: extret de noucicle.org)

El document que l’OMS ha publicat expressa, com a conseqüència, el desig que els governs es vegin estimulats a aprovar normatives més estrictes per evitat la concentració de gasos contaminants i partícules tòxiques en l’aire. El director del departament de l’ARC, Kurt Staif, diu textualment: «L’aire que respirem està contaminat amb una barreja de substàncies que provoquen càncer; ara sabem que la contaminació de l’aire exterior no és només un gran risc per a la salut en general, sinó també una causa ambiental principal de morts per càncer»

Com s’ha arribat a aquesta conclusió? Amb una observació meticulosa de les correlacions entre malats de càncer i l’ambient aeri del lloc. Concretament a Europa s’han estudiat amb anàlisis detallades més de 30.000 persones de 9 països, entre ells Espanya, amb 2.095 casos de càncer de pulmó, que van ser seguits durant 13 anys. Cosa que donà el resultat que el risc de càncer de pulmó augmenta un 22% per cada increment de 10 micrograms per metre cúbic en la concentració de partícules contaminats a l’aire. Segons els experts les conclusions són vàlides per a tot el món, i no cal dir, també importants.

No és estrany, doncs, que el director de l’ARC hagi dit: «Atès el nivell d’exposició a contaminats que afecta persones a tot el món, aquest informe hauria d’enviar un missatge potent a la comunitat internacional per emprendre accions immediatament.» I, tots estem d’acord en el poder que tenen els governs per establir normes que redueixin la contaminació atmosfèrica. Desitgem, doncs, que aquest missatge que l’OMS ha dirigit als estats tingui resposta eficaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada