Horari del Museu: Dilluns a Dijous: 16 a 19 h. - Divendres: 10 a 11 h. i 19 a 21 h. - Dissabtes i Diumenges: Tancat

dijous, 30 d’agost de 2012

Mn. Francesc Nicolau: EL CALENDARI I LA MESURA DEL TEMPS (VIII)


Quin any va ser el del naixement de Jesús?

Va ser a principis del segle VI (sisé en el nostre còmput actual) que el món cristià es plantejà la qüestió de canviar el punt d’origen dels anys, que era el de la fundació de Roma per l’any del naixement de Crist. I quin any va ser el de la vinguda al món del Redemptor?

Un monjo que s’anomenava Dionís, i de sobrenom Exigu, va ser qui a l’any 525 va fer, com millor va poder, el càlcul, i li sortí que havia estat el 753 a.u.c, que ben aviat va ser acceptat per tot el món cristià i restant 753 dels anys que designaven des de la fundació de Roma surten els que corresponen a l’era cristiana. En lloc de posar “a.u.c.” ara s’haurà de posar p.C. (post Christum, després de Crist) i també a.C. (ante Christum) per als anteriors a 753 a.u.c., però es preferí indicar els de després de Crist precedits per les inicials a.D. (anno Domini, any del Senyor).


Fragment de La Maestà de Siena de Duccio di Buoninsegna

I és com encara fem ara, si bé en general ja prescindim de posar a.D., perquè ja se suposa i posem el signe menys en lloc d’a.C. Però s’hi ha de fer una advertència: l’any del naixement de Crist es considera l’any 1, i l’anterior a ell l’any -1, cosa que fa que no hi hagi un any zero i cal vigilar en els càlculs de durades i tenir-ho en compte. Del marçde l’any -4, per exemple, al març de l’any 3 no hi van 7 anys sinó només 6. Si la vida d’August va ser del -64 al 14 no va viure 78 anys sinó 77.

Però hi ha una cosa més important a notar: que el càlcul del monjo Dionís era equivocat. Si ens fixem en tots els documents històrics que tenim s’ha de dir que el naixement de Crist va ser entre el -8 i el -5 (entre el 746 i el 749 a.u.c.). L’any més probable, segons els autors és el -6, o sigui que Crist nasquè el 6 aC, encara que aC vulgui dir abans de Crist! Com ho podem afirmar? En primer lloc perquè Herodes el Gran va morir el -4, i sabem que ja feia temps que jesús havia nascut. Ara bé, per altra banda, diu l’Evangeli que Sant Lluc (3, 1) que era l’any 15è de Tiberi Cèsar, que correspon al 28 o 29 pC, quan començà la predicació de Jesús i que aleshores (Lc 3, 21) ell era com d’uns 30 anys (osei, diu en grec, que vol dir com d’uns 30 anys), o sigui no diu exactament 30 sinó “sobre uns 30”, i si posem el naixement a l’any -6 al 28 Jesús tenia 33 anys. I encara hi hem d’afegir: que el 15è de Tiberi bé podia haver estat comptat a partir de dos anys abans segons el còmput que es feia a Síria i Macedònia, cosa que fa possible que fos el 27 (o el 26) de l’any d’inici del ministeri públic de Jesús.


 Crucifixió de Giotto, fresc a la capella dels Scrovegni a Pàdua

Sobre la data de naixement de Crist no hi podem dir l’última paraula ja que els especialistes encara ho discuteixen, però pel que fa a la mort hi ha més unanimitat: com que la interpretació més normal del que diu l’Evangeli de Joan és que aquell any la Pasqua queia en dissabte i això va passar l’any 30, i no tornà a passar fins al 33, es té per molt segur que Jesús fou crucificat l’any 30. I si algú creu que el que vénen a dir (no ben clar) els altres tres evangelistes és que la Pasqua queia en divendres i cal preferir-ho al que diu Sant Joan, es trobaria amb el fet que Crist ghauria mort l’any 31 ja que els altres anys pròxims amb la mateixa coincidència van ser el 27 i el 34, ja poc probables, per no dir descartables del tot. El que sí, doncs, podem dir amb força seguretat és que Jesús va morir quan tenia pels volts de 35 anys, entre 33 i 37.

Si voleu veure el següent capítol, cliqueu aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada