Horari del Museu: Dilluns a Dijous: 16 a 19 h. - Divendres: 10 a 11 h. i 19 a 21 h. - Dissabtes i Diumenges: Tancat

dilluns, 13 de febrer de 2017

Ventus: EDUARD FONTSERÉ, PARE DE LA METEOROLOGIA CATALANA

Eduard Fontseré i Riba, el gran meteoròleg, astrònom i sismòleg català, va néixer a Barcelona l’1 de marc de 1870. Els seus pares van tenir un total de nou fills, dels quals cinc no varen arribar a l’any d’edat; Eduard, l’únic noi supervivent, arribaria a superar els cent anys d’una llarga vida dedicada al servei de la ciència i del nostre país, on se’l considera el pare de la meteorologia catalana.

El jove Eduard Fontseré, llicenciat en Ciències

Als setze anys es matricula a la Universitat de Barcelona per cursar Ciències, i obté la llicenciatura l’any 1891 i el títol de doctor en Ciències Físiques i Matemàtiques tres anys després. Als 23 anys aconsegueix en concurs la càtedra d’Astronomia convocada per la “Sociedad Española para el Progreso de las Ciencias”, càrrec que exercirà fins al 1909.

Façana de l'Acadèmia de Ciències i Arts 

L’any 1894 l’Ajuntament de Barcelona encarrega a l’Acadèmia de Ciències i Arts, situada al capdamunt de la Rambla, la missió de fixar l’hora oficial de Barcelona. Fontseré és nomenat director d’aquest Servei Horari, càrrec que mantindrà ininterrompudament fins l’any 1961.

Aquell mateix 1894, Fontseré i l’arquitecte Josep Domènech i Estapé elaboren un projecte de construcció d’un observatori al cim del Tibidabo, que inicialment va topar amb l’oposició dels pares salesians, que tenien el projecte de construir-hi un temple. L’impuls definitiu del projecte el donà l’empresari i polític català Camil Fabra i Fontanills, marquès d’Alella, qui amb una important aportació de 250.000 pts. finançà la seva construcció. Finalment, l’abril de 1904 s’inaugurava l’Observatori Fabra, situat al cim d’un contrafort que es desprén en direcció sud-est del Tibidabo, a 413 m d’altura.

L'Observatori Fabra

Entretant, Fontseré s’havia casat, a l’octubre de 1900, amb la mallorquina Margalida Marroig, amb qui compartirà la resta de la seva vida i de qui tindrà quatre filles i un fill. Un altre llarg víncul, a nivell professional, serà el que establirà, a partir de 1903, amb l’editorial Gustau Gili, on publicarà nombrosos treballs i traduccions, i on fins als 99 anys seguirà anant cada matí a treballar al seu despatx de l’editorial.

Fontseré intervé en la creació, l’any 1910, de la Societat Astronòmica de Barcelona, dins la qual gestionarà una xarxa de 224 estacions meteorològiques a tot Catalunya. Aquesta xarxa havia estat iniciada l’any 1896 per la Granja Experimental de Barcelona, i continuada després gràcies al mecenatge de l’empresari empordanès i també meteoròleg Rafael Patxot qui, un cop establert a Barcelona, traspassa a la Societat la seva gestió i en fa donació del material i aparells que tenia al seu observatori particular de Sant Feliu de Guíxols.

Rafael Patxot

Al llarg dels anys Fontseré anirà acumulant càrrecs en diferents societats científiques: membre de la Comissió d’Astronomia i Geodesia de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts (1909), membre de la Junta de Ciències Naturals (1910), director de la Secció Meteorològica i Sísmica de l’Observatori Fabra (1912), membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1921), etc. També serà soci, a partir de l’any 1917, del Centre Excursionista de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya esdevindrà la seva gran obra. Aquest servei fou creat el 31 de març de 1921 per la Mancomunitat de Catalunya, a proposta de l’Institut d’Estudis Catalans, i el doctor Fontseré serà el seu director fins al 1939. Rafael Patxot ofereix el patrocini de la Fundació Concepció Rabell per a crear un centre dedicat a l’estudi dels núvols, que aviat adquireix una gran importància a nivell mundial. L’any següent s’inaugura la previsió diària del temps, transmesa inicialment per teléfon i, a partir de 1927, per la ràdio.

Com a membre de ple dret de l’Organització Meteorològica Internacional, el Servei Meteorològic de Catalunya organitza el juny de 1929 a Barcelona, sota la direcció d’Eduard Fontseré i Rafael Patxot, la reunió de la Comissió Internacional per a l’Estudi dels Núvols, fruit de la qual fou la publicació posterior de l’Atles Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel


Una altra iniciativa del Servei Meteorològic de Catalunya, amb l’impuls entusiasta del doctor Fontseré, fou la instal·lació d’un observatori al Turó de l’Home, al Montseny, amb motiu del Segon Any Polar Internacional (1932-1933), en les sessions del qual es sol·licità la realització de mesures meteorològiques a cims elevats amb l’objectiu d’obtenir dades que permetessin investigar la circulació atmosfèrica entre les regions polars i les baixes latituds. La creació d’un refugi-observatori al Turó de l’Home ja fou intentada l’any 1881 per l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, precursora del Centre Excursionista de Catalunya, però s’hagué d’abandonar per la inclemència del temps i la manca de pressupost. Fou a l’estiu de 1932 quan es col·locà al cim d’aquesta muntanya una caseta de fusta que havia estat prèviament el pavelló de Noruega a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 i que ara faria les funcions d’observatori.

La primitiva cabana de l'observatori del Montseny,
el gener de 1934 (montsenyrutaametistes.wordpress.com)

Al llarg de tots aquests anys Fontseré assisteix a nombroses conferències, reunions, assemblees i congressos nacionals i internacionals (Madrid, Ciutat de Mallorca, Londres, Utrecht, Zurich, Viena, Leipzig, Praga, Copenhaguen, Estocolm, Innsbruck, Francfort, Munich, etc.). Treballador incansable, també hi participa activament en la creació de dues filials de l’Institut d’Estudis Catalans: la Societat Catalana de Ciencies Físiques, Químiques i Matemàtiques (1931) i la Societat Catalana de Geografia (1935). Al seus nombrosos càrrecs s’hi afegeix, l’any 1934, el de president de l’Ateneu Barcelonès.

El doctor Eduard Fontseré en la seva maduresa

Durant la Guerra Civil, Fontseré va romandre a Barcelona i continuà la seva activitat cientifica enmig d’aquelles circumstàncies tan difícils; cal dir que tingué un paper molt destacat en la salvaguarda de l’edifici i el patrimoni de l’Acadèmia de Ciències quan fou ocupada la seva seu de la Rambla durant els Fets de Maig de 1937.

El 26 de gener de 1939 les tropes franquistes ocupen Barcelona, i un grup de soldats, comandat per un tinent que pertanyia al “Servicio Meteorológico Nacional”, es van presentar a les instal·lacions del Servei Meteorològic de Catalunya, situat a l’edifici del rellotge de l’Escola Industrial, i a cops de culata dels seus fusells van destruir totes les instal·lacions, mobles i aparells. Van fer fora tot el personal que hi havia i es van incautar de la biblioteca i de l’arxiu. El doctor Fontseré, amb 69 anys, va acudir al Servei per intentar salvar el que pogués, però fou grollerament insultat, amenaçat i apartat a un costat amb violència; fou aquell un dels moments més penosos de la seva vida. Els soldats també van anar a l’Observatori Fabra i es van apoderar de la valuosa col·leció de clixés de núvols de la Fundació Rabell. Uns dies més tard ho van carregar en camions i s’ho van endur a Madrid, tot dient que complien ordres superiors.

L’activitat científica i professional del doctor Fontseré havia rebut un cop molt fort, tot i que se’n pogué sortir dels expedientes de depuració que instruïen els vencedors gràcies, probablemente, a la seva edat. La Universitat de Barcelona el jubila l’agost de 1940, però el doctor Fontseré va poder continuar el seu treball científic a l’Observatori Fabra. El seu compromís amb la cultura catalana el porta a participar en la represa d’activitats, a partir de 1942, de l’Institut d’Estudis Catalans, i en particular de les dues filials que havia ajudat a fundar; els primers actes semiclandestins de la Societat Catalana de Geografia tenen lloc al domicili de Josep Iglésies, destacat autor de guies i obres de referència excursionista i gendre del doctor Fontseré.

Josep Iglésies

La figura del doctor Fontseré es converteix en un referent del nostre país pel seu compromís amb la ciència i la cultura catalanes, i els successius homenatges que li donen institucions i col·lectius, amb motiu dels diferents aniversaris, esdevindran actes d’un clar significat catalanista i democràtic.

S’inicia una època de distincions i homenatges. L’agost de 1945 l’Ajuntament de Barcelona felicita el doctor Fontseré en complir-se els 50 anys del Servei Horari; també l’Acadèmia de Ciències i Arts ho commemora en sessió solemne. El març de 1950, amb motiu dels seus 80 anys, és homenatjat per diferents personalitats del món de les cìències, en un acte que tingué lloc a la casa de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí, seu de moltes sessions semiclandestines de l’Institut d’Estudis Catalans. El 1958 aquesta entitat el nomena President Honorari. El 1960, en fer els 90 anys, l’editorial Gustau Gili publica el llibre-homenatge Miscel·lània Fontseré, i la Universitat de Tolosa de Llenguadoc el nomena Doctor Honoris Causa; així mateix, és encunyada una medalla commemorativa, amb el lema “Els catalans a Eduard Fontseré 1870-1960”.

Placa commemorativa a l'observatori del Turó de l'Home

L’any 1970, en arribar el doctor Fontseré als 100 anys, el Centre Excursionista de Catalunya va anunciar la seva iniciativa per col·locar una placa commemorativa a l’observatori del Turó de l’Home en homenatge al seu promotor. Però el “Servicio Meteorológico Nacional”, que s’havia incautat de l’observatori l’any 1939, s’hi va oposar, perquè la inscripció era escrita en català. Així, doncs, la placa no fou col·locada, perquè el Centre Excursionista de Catalunya es va negar a fer-la en castellà. Hagueren de passar 25 anys perquè l‘esmentat “Servicio” accedís a la col·locació de la placa, el novembre de 1995. Posteriorment es cedí la titularitat al Servei Meteorològic de Catalunya, però en l’actualitat aquest observatori es troba en desús, i és en el veí Puig Sesolles on el SMC té instal·lada una estació meteorològica automàtica.

El doctor Fontseré va continuar treballant fins gairebé el final dels seus dies. Autor d’uns 180 títols, d’entre la seva bibiliografia cal destacar: Elementos de ciencias físicas y naturales (1911, edició en català 1932); Atlas elemental de núvols (1925); Elements de geografia (1938); Elementos de meteorologia (1943); Assaig d’un vocabulari meteorològic català (1948), Una visió meteorològica del Turó de l’Home (1950); Meteorologia de l’excursionista (1961, ampliació dels articles publicats 40 anys abans al butlletí del CEC); Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes (1971, en col·laboració amb Josep Iglésies).

El darrer llibre d'Eduard Fontseré, editat pòstumament

El dia 18 de setembre de 1970 s’acabava aquella llarga vida dedicada al servei de la ciència, del país, de l’erudició i de l’ensenyament.

divendres, 3 de febrer de 2017

Jorgina Jordà: Inauguració de l’exposició temporal "AL PUNT DE SAL" del Museu d’Arenys de Mar

Aquest diumenge 29 de gener es va inaugurar a Arenys de Mar l'exposició "Al punt de sal", una iniciativa que s’engloba dins dels projectes relacionats amb la ciència i la mineralogia que té previstos la secció l’Ajuntament d’Arenys de Mar en relació al projecte d’adequació i renovació del Museu de Mollfulleda de mineralogia.

D'esquerra a dreta senyora Isabel Roig, senyor Marc Campeny i senyora Neus Ribas

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de la directora del Museu d'Arenys de Mar, Neus Ribas, Isabel Roig regidora de Cultura de l'ajuntament d'Arenys de Mar i Marc Campeny, geòleg i comissari de l’exposició.

La Sra. Neus Ribas ens va explicar a tots els assistents que la temàtica de la sal es va escollir com a eix de l’exposició per ser un element molt comú i conegut per tots, relacionat de forma directa amb el món de la mineralogia. En Marc Campeny va fer referència al contingut de l’exposició i al seu plantejament, fent èmfasi en què la sal és un element que tots tenim al nostre abast però que molts no saben d'on surt, com s'extreu i quins tipus o varietats existeixen, punts que podrem descobrir visitant l’exposició.


La regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Sra. Isabel Roig va agrair a l’equip del  Museu la iniciativa a l’hora de promoure aquest tipus d’activitats tan atractives i interessants tant per a centres d’ensenyaments, com per a amants de les ciències i, en general, per a  tothom que tingui una mica de curiositat per l'entorn que ens envolta.

També va explicar diverses anècdotes, com que, degut a les baixes temperatures, l’Ajuntament d’Arenys de Mar va haver de comprar sal per tal de preveure les possibles gelades, tot i que finalment en aquesta ocasió no va arribar a fer falta.

No es podia acabar l'acte sense dedicar unes paraules d'agraïment a tots els qui han col·laborat, museus, entitats i empreses.

Després dels parlaments, vàrem començar a visitar la sala de l'exposició, molt ben atesos per en Marc Campeny que amablement va respondre a totes les consultes que se li van fer. Tot i així, a causa de la gran quantitat d'assistents, vam haver de repartir-nos per l’espai, uns gaudint ja de l'exposició i d’altres fent un brindis al meravellós i acollidor pati interior del Museu.
A tots en va agradar molt, així que ja ho sabeu: “Al punt de sal”, una exposició molt recomanable per visitar amb tota la família.
Recordar que l’exposició es troba ubicada a l’edifici del Museu Marès de la Punta (annex al Museu Mollfulleda) i estarà oberta fins el 17 de desembre 2017.

Felicitats a tots!
Fotos: Agustí Asensi.

dilluns, 30 de gener de 2017

Mn. Francesc Nicolau: L'ESA HA PUBLICAT UN GRAN MAPA DEL CEL OBTINGUT PER GAIA

Segurament molts recordareu que el 19 de desembre de 2013 va ser llançat a l’espai el satèl·lit artificial GAIA, obra de l’Agència Espacial Europea (ESA) amb l’objectiu de cartografiar el cel. La missió era per cinc anys, fins a aquest 2017. Dotat amb dos telescopis d’altíssima ressolució, va costar 650 milions d’euros posar-lo en funcionament (ara ja se’n porten 740 de gastats).I el seu treball començà pròpiament el juliol de 2014 quan, després de situar-se en el punt L2 de Lagrange a 1,5 milions de Km del nostre planeta (punt en què es compensen les gravetats de la Terra i el Sol), es posà a treure fotografies i fer anàlisis que, després de diverses proves, no foren definitives fins al 21 d’agost, que fou quan ja pogué iniciar el que volia aconseguir amb tota correcció i precisió.

Recreació del satèl·lit GAIA (www.ara.cat)

Portem, doncs, ara més de dos anys d’aquesta missió cartogràfica que consisteix a trobar la situació de les estrelles de la nostra Galàxia fins a la magnitud 20, tot analitzant-ne la lluminositat, la temperatura, la gravitació i la composició química. Davant l’enorme treball realitzat l’ESA ha volgut publiocar un mapa del cel segons les dades obtingudes fins al moment present. 

És naturalment el mapa més colossal que l’home hagi fet mai del cel. Sabeu quats objectes celestes han estat consignats per GAIA, fins a la confecció d’aquest gran plànol? Exactament són 1.142.679.769, és a dir que passen de 1.142 milions. Pe`r com que la Galàxia conté més de 100.000 milions d’estrelles, podem dir que només ha observat un 1% del total del nostre conjunt galàctic. Això vol dir que GAIA ha fet més de 70.000 milions d’observacions (unes 50 milions cada dia) perquè de cada objecte en fa fins a 70 vegades l’anàlisi. I cal dir que passen de 400 milions les estrelles que ha observat de les quals no es tenia notícia.

Els resultats obtinguts portaran a ampliar, i molt, el coneixement de la distribucuió i el moviment de les estrelles de la Galàxia. I com que fins ara la cosa funciona molt bé, s’ha pensat que seria bo ampliar el temps d’actuació, fins al 2020. Aquest coneixement que obtindrà també haurà d’ajudar a entendre com es va formar el nostre conjunt galàctic.

El Dr. Jordi Torra (www.sea-astronomia.es)

A tot això hem d’afegir que el nostre Jordi Torra, catedràtic de la Universitat de Barcelona, és un dels que està immers en la missió GAIA i lidera un equip català d’una vintena de científics que treballen en l’el·laboració de l’arxiu d’aquesta missió. I és a Barcelona que hi ha un Supercomputing Center, o sigui, un dels centres de processament de dades donades per GAIA.

dilluns, 23 de gener de 2017

Amics del Museu: Visita a l'exposició "SPINOSAURUS, el gegant perdut del Cretaci"

En l’anterior capítol dedicat al període Cretaci vam prometre explicar una trista història relacionada amb la troballa i desaparició d’unes misterioses restes, les quals constitueixen el punt de partida de l’exposició que, fins al març d’enguany, es pot veure al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, més conegut com el Museu Blau.


Aquesta història comença l’any 1910 quan el paleontòleg alemany Ernst F. Stromer (1871-1952) viatja a Egipte a la recerca de fòssils. Prop de l’oasi de Bahariya (al sud-oest de El Caire) va descobrir nombrosos ossos fossilitzats de tortugues, cocodrils i dinosaures. La troballa va ser tan important que dos anys després, al 1912, Stromer hi va enviar a Richard Markgraf qui va desenterrar part de l’esquelet d’un dinosaure molt estrany, proveït d’una llarga mandíbula carregada de dents còniques, i d’una gran cresta dorsal òssia.

Tot aquest material es va enviar al Museu de l’Estat de Baviera de Munic (Alemanya) on Stromer, després de minuciosos estudis, va batejar el nou dinosaure amb el nom d’Spinosaurus aegyptiacus. Stromer ja va estimar que les dimensions de l’Spinosaurus igualaven, o fins i tot superaven, les del famós Tyrannosaurus rex, i en va deduir els seus hàbits aquàtics. També va dir que la immensa cresta òssia només tenia una funció d’ostentació. Total, que l’Spinosaurus es va convertir en una autèntica atracció de la col·lecció de paleontologia del citat museu de Munic.

Ernst F. Stromer (1871-1952) 
extreta de wikipedia.org

En aquest desert occidental d’Egipte, a més de les restes d’Spinosaurus també es van trobar fòssils de peixos, antics cocodrils i d’altres dinosaures depredadors, tots ells pertanyents a l’Albià (finals del Cretaci inferior) i amb una edat aproximada de 100 milions d’anys. Per aquella època, el nord d’Àfrica era un territori de maresmes i parcialment cobert per un mar poc profund.

Paleogeografia d'Europa i el nord d'Àfrica durant el Certaci inferior
extret de Fossilia Ilerdae 2011

En plena Segona Guerra Mundial, Stromer va intentar convèncer el director del museu de traslladar les col·leccions de fòssils a un lloc més segur... però no ho va aconseguir. La nit del 24 d’abril de 1944, Munic va patir un atac aeri dels aliats i les bombes van destruir el museu. Tots els fòssils, inclosos els ossos de l’Spinosaurus, van desaparèixer per sempre...

Fins l’any 2009 no es van tenir més notícies del dinosaure més estrany i enigmàtic del món, però aquell any un comerciant va fer donació d’un esquelet, força complet, d’un dinosaure a un museu de Milà (Itàlia). El paleontòleg Nizar Ibrahim el va estudiar i va concloure que es tractava de restes d’un Spinosaurus, el mateix que va trobar i descriure Stromer al seu dia. A partir d’aquí es posa en marxa una tasca gairebé detectivesca per mirar de descobrir la situació del jaciment d’on s’ha extret el citat esquelet.

Un cop es va localitzar el jaciment a la regió del Kem Kem (Marroc), es va organitzar una expedició internacional que va desenterrar nombroses restes, les quals van ser traslladades a la Universitat de Chicago on van ser netejades, mesurades, tomografiades i estudiades. El resultat de tots aquests estudis són el tema d’aquesta exposició.

Un espectacular model d’Spinosaure 
ens dóna la benvinguda al Museu Blau

L’exposició en qüestió ocupa quatre sales, molt fosques per cert, la primera de les quals està dedicada a explicar la història de la primera troballa i les circumstàncies de la seva desaparició, amb una sèrie de plafons, pantalles interactives i un intent de reconstrucció de l’oficina d’Stromer, així com també una reconstrucció dels ossos d’Spinosaure que s’exhibien al museu de Munic.En aquesta primera sala també s’explica com es van tornar a localitzar fòssils d’aquest dinosaure i de l’expedició que es va organitzar per la seva recerca.

Exemple d’un dels plafons en català, castellà i anglès

Abans d’entrar a la gran sala principal de l’exposició es fa una breu introducció del paleoambient que regnava aleshores al nord d’Àfrica, amb extenses maresmes i estanys dins un clima sudtropical càlid i humid, i es fa una comparació amb el clima desèrtic actual.


La sala principal de l’exposició està presidida per la reconstrucció d’un esquelet de mida real d’un Spinosaure, fabricat amb escumes i plàstics i utilitzant les més modernes tècniques d’impressió en 3D. El model s’ha reconstruït, com si d’un trencaclosques es tractés, a base de tomografies i a partir de materials diversos com són: l’espècimen trobat el 2008; ossos aïllats de diferents localitzacions; fotos i dibuixos de l’espècimen trobat per Stromer, i deduccions a partir d’ossos contigus. Tota aquesta informació es pot veure al tríptic que proporcionen amb l’entrada a l’exposició. També es fa especial ènfasi en la seva forma de vida pràcticament aquàtica, amb una forma de nedar semblant a un cocodril.
Acompanyen a l’Spinosaure altres reconstruccions, amb plafons informatius, de dinosaures i d’altres animals que també vivien en aquest ambient deltàic com foren: el Deltadromeus agilis, un dinosaure esbelt i ràpid; el Carcharodontosaurus saharicus, un gegant carnívor semblant al Tiranosaure; el Rugops, que era un carronyaire; el Laganosuchus magrebiensis, que fou un cocodril pescador i l’Alanqa saharica, un rèptil volador del tipus pterosaure.

 Deltadromeus agilis

Laganosuchus magrebiensis


Carcharodontosaurus saharicus

Les dues sales següents estan dedicades a mostrar com es pot reconstruir l’aparença real d’un animal a partir dels seus fòssils i, finalment, es mostren restes d’Spinosures i d’altres fòssils que es conserven a la col·lecció paleontològica del Museu de Ciències Naturals gràcies a la donació del Dr. J. A. Vela.


Aquí conclou aquesta interessant exposició on, com diu el tríptc, «es proposa un viatge per la insòlita història del descobriment i redescobriment de l’Spinosaurus, el carnívor més gran que mai ha trepitjat la Terra i l’únic dinosaure que es coneix que és capaç de nedar»

dilluns, 16 de gener de 2017

Isabel Benet: CRETACI (I): L'era dels rudistes

Ja portem molts mesos referint-nos al període Cretaci en els nostres escrits i itineraris, per això ja ha arribat el moment que en diguem alguna cosa més... El Cretaci és el darrer període del Mesozoic (o Era Secundària) i abasta uns 80 milions d’anys (des dels 145 als 65 Ma). Aquest període fou definit a la conca de París pel geòleg belga Jean-Baptiste d’Omalius (1783-1875), i el seu nom prové del mot llatí creta que significa “guix”, però avui dia el mot creta dóna nom a una calcària molt blanca, d’origen orgànic i gra fi, i que es desfà amb facilitat.  Els penya-segats blancs de Dover a la Gran Bretanya són un bon aflorament d’aquesta roca.

Recreació d'Antoni Lacasa d'un fons marí del Cretaci
(extret de Fossilia Ilerdae 2011)

Jean-Baptiste d'Omalius

Penya-segats de creta (Dover, Gran Bretanya)
(www.ninografias-WordPress.com)

El Cretaci es divideix en Cretaci inferior, distingit amb la lletra C als mapes geològics, i en Cretaci superior el qual es distingeix amb la lletra K de Kreide (Cretaci en alemany), tots dos se subdivideixen en èpoques ben conegudes pels professionals i aficionats a la Paleontologia.

Les subdivisions del Cretaci

Tal i com dèiem en el capítol anterior d’aquesta història geològica, durant el període Juràssic, a casa nostra i a tot el sud d’Europa hi predominaven els mars epicontinentals, o sigui, mars poc profunds i estesos damunt l’escorça continental. En aquests mars s’hi desenvolupaven extenses plataformes carbonatades on hi vivien sobretot invertebrats marins, entre els quals hi havia els famosos ammonits.

Europa durant el Juràssic inferior, fa 200 Ma.
(extret de Fossilia Ilerdae 2011)

Durant el Juràssic va tenir lloc una dispersió continental de primer ordre: entre les plaques d’Amèrica i Europa es començà a generar escorça oceànica en el futur Atàntic central; entre Àfrica i Ibèria també s’hi forma un corredor d’escorça oceànica, i la fossa tectònica coneguda com a solc pirinenc ja és una conca plenament marina i oberta al recent nascut Atlàntic Central per causa de la rotació antihorària de la placa Ibèrica.

Paleogeografia del Cretaci inferior (fa 125 Ma)
(extret de Fossilsia Ilerdae 2011)

Esquema de la rotació d'Ibèria

Així al llarg dels primers temps del Cretaci va continuar aquesta dispersió amb l’obertura de l’Atlànic Nord de manera que, a finals del Cretaci inferior, la separació dels continents existents arriba al seu punt màxim d’allunyament, i la placa Ibèrica es troba totalment individualitzada i separada per grans fractures de moviment lateral.


Individualització de la placa Ibèrica a finals dels Cretaci inf.


Formació del solc pirinenc

A partir d’aquest moment, però, algunes d’aquestes plaques començaran a acostar-se entre elles, donant així el tret d’inici de l’etapa compressiva del cicle alpí: la coneguda com Orogènia Alpina, procés que culminarà amb l’aixecament de les grans serralades actuals i que encara no ha conclòs. 

Compressió del solc i formació dels Pirineus

En aquest context, a tocar de la costa s’hi desenvolupaven aparells deltaics i extenses maresmes on s’hi formava carbó (lignit), mentre que lluny de la influència detrítica dels deltes s’hi desenvolupaven plataformes carbonatades somes. De tant en tant, alguna part d’aquestes plataformes carbonatades quedava per sobre el nivell del mar, exposades a les inclemències d’un clima tropical càlid i humid, amb temperatures mitjanes globals que es calculen entre 6 i 12 graus més altes que a l’actualitat. En aquest ambient, a l’interior d’aquestes plataformes emergides s’hi formaven cavernes i a la seva superfície apareixien sòls laterítics rics en bauxita, una roca sedimentària formada principalment pels minerals gibbsita, böhmita i diàspor. És la principal mena de la que s’extreu l’alumini.

Esquema d'una plataforma emergida

Aspecte nodulós d'una bauxita de la Serra Boada (la Noguera)

Allà on les plataformes romanien sota el nivell del mar hi vivien nombrosos organismes marins tals com gasteròpodes, bivalves, algues, escull de corall i bancs de rudistes... Els rudistes van ser els reis dels nostres mars cretàcics, i van ser uns animals, les restes dels quals ja hem observat en alguns dels nostres itineraris (veure: Garraf i Peguera), però... què eren els rudistes?

Esquema ambiental d'una costa tropical

Sota la denominació comuna de “rudistes” (o hipuritoides) s’agrupen una sèrie de mol·luscs extingits pertanyents a la classe dels lamel·libranquis (o bivalves), que es caracteritzen per ser inequivalves, això vol dir que les seves valves no són simètriques; però a més en aquests tipus de bivalves no es pot parlar que tinguin una valva dreta i una altra d’esquerra (com a la resta de lamel·libranquis), sinó que s’ha de parlar d’una valva inferior i una de superior, ja que la valva inferior és cònica, molt gruixuda, i de vegades enrotllada, i els servia per fixar-se a un substrat, mentre que la valva superior, lliure i generalment de forma plana, els servia de tapadora (o opercle). Això els permetia d’agrupar-se tot formant grans bancs de manera molt semblant a com ho fan els esculls de corall.
Imatges de rudistes extretes de Fossiles de France de J.C.Fischer

Seccions de rudistes del Cretaci inferior del Garraf

Aquests bivalves tan aberrants ja se’ls pot trobar a finals del Juràssic, però és al llarg del Cretaci que esdevenen un grup força important i estès per tots els mars, sobretot durant el Cretaci superior. Al mateix temps els ammonits, qui al seu dia van ser els reis dels mars juràssics, es fan més escassos i les formes de les seves conquilles són cada cop més extravagants, de manera que hom pensa que moltes d’aquestes conquilles passen a ser esquelets interns.


Esquema de conquilles d'ammonits del Cretaci
i la seva interpretació com a esquelet intern

Ammonit del gènere Ancyloceras


Ammonit del gènere Hamites de l'Aptià de Castellet


Així durant el Cretaci, mentre els ammonits van desapareixent progressivament i es fan més rars de trobar, els rudistes es fan cada cop més abundants, i en aquest “curt” espai de temps canvien de forma constantment, de manera que els seus fòssils són de gran ajut a l’hora d’ajudicar una edat a uns sediments. Tanmateix al final d’aquest període, igual que els ammonits, els rudistes també desapareixen sense deixar ni rastre...

Aspecte d'un banc de rudistes (Rasos de Peguera)

Secció d'una valva inferior

Aquests rudistes tenen l'honor de ser els darrers
 representants d'aquests bivalves a tot el món

Entretant a terra ferma continuaven regnant els dinosaures, dels quals ja en parlarem en una altra ocasió. En un proper capítol, però, farem una “visita” a l’exposició que, fins al mes de març d’enguany, té lloc al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (el Museu Blau) sobre els Spinosaures, uns dinosaures cretàcics molt particulars i que, com es veurà, les primeres troballes de les seves restes amaguen una trista història.